Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,750.00
 • EUR27,032.61
 • GBP30,593.84
 • HKD2,932.50
 • CHF23,200.91
 • JPY202.43
 • AUD17,483.82
 • CAD17,849.92
 • SGD16,960.64
 • THB713.06
 • NOK2,775.93

Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập

Các biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập trong Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem thêm

Xây dựng

Các thông tư của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Lao động - Tiền lương

Các VB QPPL về lao động - tiền lương

Xem thêm