Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,745.00
 • EUR26,894.03
 • GBP30,206.17
 • HKD2,929.30
 • CHF23,050.77
 • JPY202.66
 • AUD17,231.34
 • CAD17,928.58
 • SGD16,843.09
 • THB705.53
 • NOK2,810.97

Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập

Các biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập trong Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem thêm

Xây dựng

Các thông tư của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Lao động - Tiền lương

Các VB QPPL về lao động - tiền lương

Xem thêm