Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,750.00
 • EUR27,032.61
 • GBP30,593.84
 • HKD2,932.50
 • CHF23,200.91
 • JPY202.43
 • AUD17,483.82
 • CAD17,849.92
 • SGD16,960.64
 • THB713.06
 • NOK2,775.93

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017)

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017) 

Xem thêm