Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,770.00
 • EUR25,556.79
 • GBP29,113.14
 • HKD2,937.72
 • CHF23,595.18
 • JPY205.08
 • AUD17,318.05
 • CAD17,279.97
 • SGD16,494.24
 • THB683.98
 • NOK2,736.58

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017) 

Xem thêm