Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,760.00
 • EUR26,816.15
 • GBP29,392.58
 • HKD2,927.01
 • CHF23,778.47
 • JPY208.52
 • AUD18,018.19
 • CAD18,053.40
 • SGD16,736.93
 • THB698.29
 • NOK2,894.43

Lịch công tác tuần 34 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017)

Lịch công tác tuần 34 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)

Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017) 

Xem thêm