Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,755.00
 • EUR26,897.46
 • GBP30,159.91
 • HKD2,934.16
 • CHF23,263.05
 • JPY200.78
 • AUD17,872.71
 • CAD18,130.98
 • SGD16,782.41
 • THB699.61
 • NOK2,892.93

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

Xem thêm