Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,360.00
 • EUR26,797.51
 • GBP29,898.14
 • HKD3,006.84
 • CHF23,640.74
 • JPY207.59
 • AUD16,957.67
 • CAD17,512.48
 • SGD17,131.11
 • THB726.53
 • NOK2,781.68

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Tổ chức Đảng, Đoàn thể

Xem thêm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

lịch sử hình thành và phát triển

Xem thêm

BỘ MÁY QUẢN LÝ

Bộ máy quản lý Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV 

Xem thêm