Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 2/10/2023 đến ngày 6/10/2023)

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 2/10/2023 đến ngày 6/10/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)

 

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 4/9/2023 đến ngày 8/9/2023)

 

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 4/9/2023 đến ngày 8/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 1/9/2023)

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 1/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 35 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)

Lịch công tác tuần 35 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)

Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 32 (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)

 

Lịch công tác tuần 32 (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 31 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)

Lịch công tác tuần 31 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)

Xem thêm