Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

 

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 2/10/2023 đến ngày 6/10/2023)

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 2/10/2023 đến ngày 6/10/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)

 

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 4/9/2023 đến ngày 8/9/2023)

 

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 4/9/2023 đến ngày 8/9/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 1/9/2023)

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 1/9/2023)

Xem thêm