Khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp


 

Mục tiêu dự án: Xây dựng mới và hoàn chỉnh khu nhà lưu trú công nhân

Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

* Cấp công trình: Cấp III

* Diện tích đất khuôn viên: 6.709 m²

* Diện tích đất xây dựng: 3.876 m²

* Đất giao thông - sân bãi: 1.390 m²

* Đất cây xanh: 1.442 m²

* Tổng diện tích sàn xây dựng: 16.624 m²

* Số căn hộ: 243 căn

* Tầng cao: 6 tầng (không kể tầng hầm và mái che thang).

* Chiều cao công trình: 22,8 m

Đang cập nhật

-  Đã đầu tư xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng từ năm 2016

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 46/QĐ-SXD-TĐDA ngày 14/04/2010 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Khu lưu trú công nhân - Khu B, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh".

- Quyết định số 430/QĐ-KTDA ngày 24/04/2010 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn về việc đầu tư dự án Khu lưu trú công nhân (Khu B) thuộc Khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

- Quyết định số 821/QĐ-KTDA ngày 14/07/2010 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn về việc điều chỉnh quyết định đầu tư dự án Khu lưu trú công nhân (Khu B) tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.