Hạ tầng kỹ thuật Khu LTCN và nhà ở thu nhập thấp: Đang thực hiện


 

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp tại xã Tân Nhật huyện Bình Chánh. Bao gồm: Hệ thống quy hoạch đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện... toàn khu theo quy hoạch được duyệt.

Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

* Diện tích đất toàn khu: 49.977 m²

Bao gồm:

* Diện tích ở: 14.199 m²

* Diện tích khu A: 10.173 m²

* Diện tích khu B: 4.026 m²

* Diện tích đất công trình công cộng (trường mẫu giáo): 2.900 m²

* Diện tích công viên cây xanh: 15.370 m²

* Đất giao thông: 16.958 m²

* Giao thông nội bộ: 3.258 m²

* Giao thông khu vực: 13.700m²

Có trường mẫu giáo, công viên cây xanh thoáng mát

-  Đã hoàn chỉnh công tác san lấp, đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ số 2 gồm hệ thống thoát nước, trạm xử lý nước thải (giai đoạn 1), cấp điện, cấp nước phục vụ cho khu B (đã thực hiện khoảng 30% khối lượng).

- Quyết định 151/QĐ-SXD-PTN ngày 04/09/2009 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Hạ tầng kỹ thuật khu LTCN và nhà ở thu nhập thấp.

- Quyết định số 36/QĐ-SXD-TĐDA ngày 05/05/2011 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật khu Lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp.