Cao ốc 257 Điện Biên Phủ

- 257 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Cao ốc Resco (123 Nguyễn Đình Chiểu)

Cao ốc Văn phòng 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Chủ đầu tư : Tổng công ty địa ốc Sài Gòn –TNHH Một Thành Viên

Đơn vị khai thác kinh doanh: Công ty Cổ phần Địa ốc 7

Xem thêm

Cao ốc Resco (94-96 Nguyễn Du)

Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên
Đơn vị khai thác kinh doanh: Công ty Cổ phần Địa ốc 7 – Res 7

 

Xem thêm