Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình ThạnhĐịa chỉ: 66 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (848) 22 260 538   - Fax: (848) 22 260 540

Website: binhthanhresco.com.vn

- Vốn điều lệ : 52.703.000.000 đồng

Ban điều hành:

- Trương Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên

- Trần Hữu Toàn - Thành viên hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc 

- Nguyễn Thị Mỹ Liên - Kế toán trưởng

Âu Thu Lệ - Kiểm soát viên