Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn


SAIGON INVESTMENT-CONSTRUCTION REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: SCREC JSC

 

​Địa chỉ: 78 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (848) 38 297 488 - Fax: (848) 38 223 048

Email: screc@screc.vn

Website: http://www.screc.vn

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty: 51,7%

Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Hoàng Hải Đăng - Chủ Tịch HĐQT

- Ông Trương Xuân Dương - Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Hồng Phong - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thái Hà - Thành viên HĐQT

- Ông Cao Trọng Hoan - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Kim Anh - Thành viên

- Bà Vũ Thị Chinh - Thành viên

Ban Tổng Giám Đốc:

- Ông Trương Xuân Dương - Tổng Giám Đốc

- Ông Phạm Hồng Phong - Phó Tổng Giám Đốc

- Ông Nguyễn Thế Trường - Phó Tổng Giám đốc 

-