Công ty Cổ phần Địa ốc Tân BìnhĐịa chỉ: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38 640 129 - Fax: (08) 38 653 290

Email: info@tanbinhres.com

Website:  www.tanbinhres.com.vn

Mã số thuế : 0303240995

Vốn điều lệ : 80.600.000.000 đồng

Tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty: 51%

Hội đồng quản trị:

- Nguyễn Hồ Lan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch

- Lê Thị Lan - Thành viên

- Nguyễn Thành Danh - Thành viên

- Vũ Thúy Ái - Thành viên 

Ban điều hành:

- Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám Đốc

- Nguyễn Thành Danh - Phó Tổng Giám Đốc

- Lê Thị Lan - Phó Tổng Giám đốc