TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Nguyễn Phước Ngọc 12. Nguyễn Thị Phương Nga
2. Nguyễn Đình Phú 13. Lê Thị Thanh Ngân
3. Nguyễn Đức Trọng 14. Phạm Hồng Phong
4. Võ Hữu Hải 15. Nguyễn Ngọc Phụng
5. Lê Thành Tâm 16. Lê Ngọc Tân
6. Phan Thị Hoài Hương 17. Phan Bá Thái  
7. ​Nguyễn Thành Chung 18. Lữ Quốc Thắng
8. Hoàng Hải Đăng 19. Nguyễn An Trường
9. Nguyễn Khắc Giang 20. Trịnh Trung Trưởng
​10. Lê Thanh Hải 21. Nguyễn Anh Tuấn
11. Tạ Minh Hiếu 22. Đặng Anh Tú
1 Nguyễn Phước Ngọc  Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Đình Phú Phó Bí thư Thường trực
3 Lê Quốc Tuấn Phó Bí thư
4 Võ Hữu Hải Trưởng Ban Tổ chức
6 Phan Thị Hoài Hương Chủ nhiệm UBKT
Lê Thị Thanh Ngân Chủ tịch Công đoàn
Lê Đoàn Quốc Bảo Phó Chủ tịch Công đoàn
Trần Thị Bạch Đàn Ủy viên Ban Thường vụ
Trịnh Trung Trưởng Ủy viên Ban Thường vụ
Nguyễn Thị Thúy Phượng Ủy viên Ban Thường vụ
Trần Thị Bạch Đàn ​ ​Bí thư Đoàn Tổng Công ty 
Hoàng Thiện Phó Bí thư