TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Nguyễn Phước Ngọc 10. Nguyễn Thị Kim Loan 
2. Nguyễn Đình Phú 11. Nguyễn Lạc Long 
3.Lê Quốc Tuấn 12. Phạm Hồng Phong
4. Võ Hữu Hải 13. Tiêu Thị Hồng Phước
5. Hoàng Hải Đăng  14. Phan Bá Thái
6. Nguyễn Khắc Giang 15. Lữ Quốc Thắng
7. ​Lê Thanh Hải 16. Trịnh Trung Trưởng
8. Phan Thị Hoài Hương 17. Đặng Anh Tú
9. Lê Vĩnh Khiêm
​ 
1 Nguyễn Phước Ngọc  Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Đình Phú Phó Bí thư Thường trực
3 Lê Quốc Tuấn Phó Bí thư
4 Võ Hữu Hải Chủ nhiệm UBKT
Lê Thị Thanh Ngân Chủ tịch Công đoàn
Lê Đoàn Quốc Bảo Phó Chủ tịch Công đoàn
Trần Thị Bạch Đàn Ủy viên Ban Thường vụ
Trịnh Trung Trưởng Ủy viên Ban Thường vụ
Nguyễn Thị Thúy Phượng Ủy viên Ban Thường vụ
Trần Thị Bạch Đàn ​ ​Bí thư Đoàn Tổng Công ty 
Hoàng Thiện Phó Bí thư