Bộ máy quản lý


Hoàng Song Hà

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Võ Hữu Hải 

Thành viên chuyên trách

Phan Thị Hoài Hương

Thành viên chuyên trách

Hoàng Hải Đăng Phó Tổng Giám đốc quản lý, điều hành 
Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thành Lộc 

PHÒNG - BAN - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trần Ngọc Vinh

Chánh Văn phòng 

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Văn phòng 

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Trưởng phòng

Trần Anh Tú

Phó phòng

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó phòng

Võ Đình Phi Lĩnh

Phó phòng - Phụ trách Tài chính kế toán                

Đoàn Thúy Hiền 

Phó phòng

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó phòng

Nguyễn Thị Huệ  Phó phòng

Lê Thị Thanh Ngân

Trưởng phòng

Huỳnh Kim Ngân  Phó phòng

Lê Vĩnh Khiêm

Trưởng phòng

Nguyễn Quốc Thắng Phó phòng
'
Nguyễn Thành Chung Giám đốc
Lê Thái Bình Phó Giám đốc
Bùi Quốc Hưng Phó Giám đốc
Nguyễn Lạc Long Giám đốc
Nguyễn Hoàng Quân  Phó Giám đốc
Nguyễn Nam Việt Giám đốc
Hồng Hảo Hạnh Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Tăng Phó Giám đốc