BỘ MÁY QUẢN LÝ

Nguyễn Phước Ngọc ​

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Võ Hữu Hải 

Thành viên chuyên trách

Phan Thị Hoài Hương

Thành viên chuyên trách

Trần Văn Hùng

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Phương Nga

Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Hải Đăng Phó Tổng Giám đốc

PHÒNG - BAN - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Nguyễn Lạc Long​

Chánh Văn phòng 

Trần Anh Tú

Phó Văn phòng 

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Văn phòng 

Trần Việt Phong  Phó Văn phòng 

Lê Văn Phăng​

Kế toán trưởng 

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó phòng

Đoàn Thúy Hiền  ​Phó phòng

Huỳnh Thị Hải Yến​

Trưởng phòng

Nguyễn Anh Thoa

Phó phòng

Huỳnh Kim Ngân  ​Phó phòng

Đặng Anh Dũng​

Trưởng phòng

Ngô Anh Tuấn

Phó phòng

Nguyễn Quốc Thắng Phó phòng
'
Nguyễn Thành Chung Giám đốc
Mai Hoài Ân Phó Giám đốc
Lê Vĩnh Khiêm Phó Giám đốc