Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,360.00
 • EUR26,797.51
 • GBP29,898.14
 • HKD3,006.84
 • CHF23,640.74
 • JPY207.59
 • AUD16,957.67
 • CAD17,512.48
 • SGD17,131.11
 • THB726.53
 • NOK2,781.68