Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,765.00
 • EUR27,247.89
 • GBP30,885.66
 • HKD2,933.31
 • CHF23,580.27
 • JPY203.08
 • AUD18,204.84
 • CAD18,549.20
 • SGD16,983.13
 • THB701.61
 • NOK2,955.96