Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
  • USD23,385.00
  • EUR27,100.57
  • GBP30,881.99
  • HKD3,000.27
  • CHF23,699.50
  • JPY212.02
  • AUD16,731.79
  • CAD18,113.10
  • SGD17,073.36
  • THB732.45
  • NOK2,906.70