Công ty Cổ phần Địa ốc 7


​Địa chỉ: Cao ốc RESCO (Tầng 2) 94-96 Nguyễn Du - P.Bến Nghé - Quận 1 - TP.CHM 
Điện thoại: (08) 38 279 461 - (08) 38 279 462 - Fax: (08) 38 279 465 
Email: resco7@resco7.com.vn 
Website: www.resco7.com.vn
- Vốn điều lệ : 14.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp Tổng Công ty : 20%

Hội đồng quản trị:

- Võ Quốc An - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Phạm Thị Hồng Hạnh

- Nguyễn Thị Thu

- Phạm Hồng Hải

Ban Tổng giám đốc:

- Phạm Thị Hồng Hạnh - Tổng Giám đốc

- Chung Tú Ngân - Kế toán trưởng