Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,240.00
 • EUR26,283.23
 • GBP30,629.23
 • HKD2,982.65
 • CHF23,689.11
 • JPY216.57
 • AUD15,918.87
 • CAD17,647.41
 • SGD17,133.55
 • THB780.37
 • NOK2,560.61

Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Địa chỉ: 849 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 38 508 382 - Fax: (08) 38 508 462

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Tỷ lệ vốn góp Tổng Công ty : 40,96%