Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • CHF
 • JPY
 • AUD
 • CAD
 • SGD
 • THB
 • NOK

Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Địa chỉ: 849 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 38 508 382 - Fax: (08) 38 508 462

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Tỷ lệ vốn góp Tổng Công ty : 40,96%