Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,920.00
 • EUR26,579.38
 • GBP30,215.86
 • HKD2,938.81
 • CHF23,139.64
 • JPY208.61
 • AUD16,948.78
 • CAD17,286.49
 • SGD16,900.51
 • THB709.45
 • NOK2,854.57