Chung cư 109 Nguyễn Biểu


 

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng chung cư để phục vụ tái định cư các hộ dân diện giải tỏa thuộc dự án đường Đông - Tây

109 Nguyễn Biểu, phường 1, Quận 5, TP.HCM

* Cấp công trình: Đặc biệt

* Diện tích đất khuôn viên: 4.166 m²

* Diện tích đất xây dựng: 2.095,56 m²

* Tổng diện tích sàn xây dựng: 26.430,19 m²

* Số căn hộ: 313 căn (Khối A là 248 căn hộ, khối B là 65 căn hộ)

* Tầng cao: Khối A cao 15 tầng gồm Hầm, Trệt, 14 lầu và Khối B cao 9 tầng gồm Trệt, 8 lầu

* Chiều cao công trình: Khối A cao 52,1m và khối B cao 31,7m

Đang cập nhật

-  Đã đầu tư xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng từ tháng 09 năm 2008

- Quyết định số 1457/QĐ-UB ngày 08/04/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư số 109 Nguyễn Biểu (do Công ty Kho Bãi thuộc Tổng Công ty) làm chủ đầu tư.

- Quyết định số 1295/QĐ-UB ngày 25/03/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đầu tư các dự án xây dựng khu chung cư số 109 Nguyễn Biểu Quận 5.

- Quyết định số 510/QĐ-HĐQT-DA ngày 14/04/2005 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư Cao tầng 109 Nguyễn Biểu Quận 5.

- Quyết định số 1076/QĐ-KHĐT ngày 16/10/2007 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn về việc duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư Cao tầng 109 Nguyễn Biểu Quận 5.