Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ công bố thông tin của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xem thêm

Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lượng và chuyển xếp lương CQVP Tổng Công ty

Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 19/01/2016

Xem thêm

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Thời gian tổ chức đấu giá:  14 giờ 30 ngày 12/08/2016

Số lượng cổ phần bán đấu giá:  400.000 cổ phần  

Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.400 đồng/cổ phần

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2015

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2016

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Xem thêm