Chung cư An Hội 1

- Khu dân cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp

 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

TB về việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tái định cư chung cư Nguyễn Kim - Khu B (đối với các hộ dân thuộc diện 160 hộ)

TB về việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tái định cư chung cư Nguyễn Kim - Khu B (đối với các hộ dân thuộc diện 160 hộ)

Xem thêm

Thông báo về công tác bố trí tái định cư tại Chung cư Nguyễn Kim - Khu B 

Thông báo về công tác bố trí tái định cư tại Chung cư Nguyễn Kim - Khu B 

Xem thêm

Thông báo ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10 (lần 2)

Thông báo ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10 (lần 2)

Xem thêm

Thông báo ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

Thông báo ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

Xem thêm

Thông báo tham quan căn hộ tái định cư tại chung cư Nguyễn Kim - Khu B 

Thông báo tham quan căn hộ tái định cư tại chung cư Nguyễn Kim - Khu B 

Xem thêm

Kết quả bốc thăm căn hộ tái định cư đối với 155 hộ thuộc diện nhà ở sở hữu tư nhân chọn phương thức nhận bồi thường, hỗ trợ bằng nhà tại chung cư Nguyễn Kim - Khu B

Kết quả bốc thăm căn hộ tái định cư đối với 155 hộ thuộc diện nhà ở sở hữu tư nhân chọn phương thức nhận bồi thường, hỗ trợ bằng nhà tại chung cư Nguyễn Kim - Khu B

Xem thêm

Kết quả bốc thăm căn hộ đối với 160 hộ chọn phương thức nhận bồi thường bằng tiền nhưng có đăng ký mua 01 căn hộ tái định cư tại chung cư Nguyễn Kim - Khu B

Kết quả bốc thăm căn hộ (160 hộ chọn phương thức nhận bồi thường bằng tiền nhưng có đăng ký mua 01 căn hộ tái định cư tại Khu B chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10)

Xem thêm

TB: bốc thăm chọn căn hộ tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

Thông báo bốc thăm chọn căn hộ tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

Xem thêm

TB triển khai kinh doanh 70 căn hộ chung cư An Hội 3 

TB triển khai kinh doanh 70 căn hộ chung cư An Hội 3 

Xem thêm