Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,240.00
 • EUR26,283.23
 • GBP30,629.23
 • HKD2,982.65
 • CHF23,689.11
 • JPY216.57
 • AUD15,918.87
 • CAD17,647.41
 • SGD17,133.55
 • THB780.37
 • NOK2,560.61