Sàn giao dịch Resco


Sàn giao dịch bất động sản Resco thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được thành lập theo quyết định 108/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2008, và chính thức khai trương đi vào hoạt động ngày 23/12/2008, nhằm giới thiệu, quảng cáo, môi giới, mua bán các sản phẩm nhà đất và thực hiện các dịch vụ địa ốc gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Tên gọi và địa chỉ

1. Tên gọi: Sàn Giao dịch Bất động sản Resco.

2. Địa chỉ: 41 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận I, Tp. HCM.

Chức năng của Sàn giao dịch

1. Kinh doanh bất động sản: mua, bán, nhận chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, các sản phẩm của Tổng Công ty, của các doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty và của các đơn vị bên ngoài Tổng Công ty nhằm mục đích sinh lợi.

2. Thực hiện các dịch vụ bất động sản: môi giới bất động sản, định giá bất động sản, thực hiện các thủ tục hành chánh liên quan đến bất động sản, tư vấn và cung cấp thông tin bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo tiếp thị bất động sản, quản lý bất động sản, tư vấn đầu tư và các hoạt động tư vấn khác liên quan đến bất động sản.

3. Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ thiết kế, xây dựng, sửa chữa nhà và hỗ trợ thanh toán tiền mua bán nhà qua ngân hàng (liên kết với Ngân hàng).

4. Liên doanh, liên kết với các đơn vị thành viên của Tổng Công ty, với các đơn vị ngoài Tổng Công ty, với các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và đầu tư khai thác bất động sản.

5. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật.