Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
  • USD22,825.00
  • EUR26,828.49
  • GBP30,591.80
  • HKD2,926.28
  • CHF23,115.62
  • JPY208.58
  • AUD17,365.26
  • CAD17,775.64
  • SGD17,117.03
  • THB729.09
  • NOK2,862.70