Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,270.00
 • EUR26,271.52
 • GBP29,199.38
 • HKD2,985.96
 • CHF23,588.89
 • JPY221.94
 • AUD15,871.45
 • CAD17,645.88
 • SGD16,930.27
 • THB776.59
 • NOK2,627.64