Hội thảo phổ biến hướng dẫn VBQPPL xây dựng


Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên tổ chức Hội thảo “Phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật xây dựng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”  nhằm cập nhật những quy định mới nhất của Bộ Xây dựng cũng như của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Tổng mức đầu tư; Dự toán xây dựng công trình; Giá dự thầu;…) và tìm hiểu và vận dụng tốt những ứng dụng CNTT nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tại các phòng Kỹ thuật, phòng Đấu thầu; Ban Quản lý dự án,… của các đơn vị trong Tổng Công ty.

Nội dung Hội thảo:

- Giới thiệu những điểm mới của các Thông tư do Bộ Xây dựng mới ban hành: 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định Đơn giá nhân công xây dựng; 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Ứng dụng CNTT để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
+ Hướng dẫn xác định Tổng mức đầu; Dự toán xây dựng công trình; Giá dự thầu;…
+ Hướng dẫn lập Định mức xây dựng mới và Đơn giá xây dựng mới;…
+ Hướng dẫn Thẩm định Dự toán xây dựng;…
* Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Xuân Tùng – Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Cao đẳng Xây dựng số 2.

Thời gian: từ 8h30 – 11h00 ngày 28/4/2016 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1)