Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,360.00
 • EUR26,797.51
 • GBP29,898.14
 • HKD3,006.84
 • CHF23,640.74
 • JPY207.59
 • AUD16,957.67
 • CAD17,512.48
 • SGD17,131.11
 • THB726.53
 • NOK2,781.68

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Thời gian tổ chức đấu giá:  14 giờ 30 ngày 12/08/2016

Số lượng cổ phần bán đấu giá:  400.000 cổ phần  

Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.400 đồng/cổ phần

Xem thêm