Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)

 

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 6/3/2023 đến ngày 10/3/2023)

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 6/3/2023 đến ngày 10/3/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 27/2/2023 đến ngày 3/3/2023)

Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 27/2/2023 đến ngày 3/3/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 20/2/2023 đến ngày 24/2/2023)

 

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 20/2/2023 đến ngày 24/2/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 7 (Từ ngày 13/2/2023 đến ngày 17/2/2023)

Lịch công tác tuần 7 (Từ ngày 13/2/2023 đến ngày 17/2/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 6 (Từ ngày 6/2/2023 đến ngày 10/2/2023)

 

Lịch công tác tuần 6 (Từ ngày 6/2/2023 đến ngày 10/2/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 5 (Từ ngày 30/1/2023 đến ngày 3/2/2023)

Lịch công tác tuần 5 (Từ ngày 30/1/2023 đến ngày 3/2/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 3 (Từ ngày 16/1/2023 đến ngày 20/1/2023)

Lịch công tác tuần 3 (Từ ngày 16/1/2023 đến ngày 20/1/2023)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 2 (Từ ngày 9/1/2023 đến ngày 13/1/2023)

Lịch công tác tuần 2 (Từ ngày 9/1/2023 đến ngày 13/1/2023)

Xem thêm