Lịch công tác tuần 29 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020) 

Lịch công tác tuần 29 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020) 

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020) 

Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020) 

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) 

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) 

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020) 

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) 

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020) 

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020) 

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020) 

Xem thêm