Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,250.00
 • EUR26,754.21
 • GBP30,545.36
 • HKD2,978.56
 • CHF23,472.16
 • JPY210.83
 • AUD16,549.83
 • CAD17,450.91
 • SGD17,268.75
 • THB747.12
 • NOK2,757.67