Công bố thông tin năm 2017

Bà Huỳnh Thị Hải Yến được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty từ ngày 20/01/2017

Ông Trần Công Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, thành viên HĐTV Tổng Công ty, nghỉ hưu kể từ 01/3/2017.

Bà Phan Thị Hoài Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Phú từ ngày   01/6/2017

Ông Nguyễn Đức Trọng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty từ ngày 01/6/2017

Ông Lê Văn Phăng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty từ ngày 20/1/2017.