Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,360.00
 • EUR26,797.51
 • GBP29,898.14
 • HKD3,006.84
 • CHF23,640.74
 • JPY207.59
 • AUD16,957.67
 • CAD17,512.48
 • SGD17,131.11
 • THB726.53
 • NOK2,781.68

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên

Ngày 20 tháng 10 năm 2017 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV đã có Quyết định số 1368/QĐ-HĐTV về điều động và bổ nhiệm Ông Lê Văn Phăng, người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký