Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,920.00
 • EUR26,579.38
 • GBP30,215.86
 • HKD2,938.81
 • CHF23,139.64
 • JPY208.61
 • AUD16,948.78
 • CAD17,286.49
 • SGD16,900.51
 • THB709.45
 • NOK2,854.57

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên

Ngày 20 tháng 10 năm 2017 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV đã có Quyết định số 1368/QĐ-HĐTV về điều động và bổ nhiệm Ông Lê Văn Phăng, người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký